De winnende sripties van 2015 kan je hier downloaden...


Jury report thesis prize 2014/2015
For the 2014 competition, we decided to award an incentive prize of 250 euro to:

Madara Behmane - AUDITION IN FRONT OF THE HISTORICAL SOURCES - Master Conservatorium Maastricht

A very well written, witty and engaged piece about something which is very close to the authors professional interest. Well documented, straight to the point. A bit classical in it's approach - probably not so strange for a classical music player - but full of humor. The subject itself is very well defined, but is maybe not universal enough to interest non-professional classical music players.For the 2015 competition, we decided to award four prizes of 500 euro to:

Katlijn Meers – Herinneren en vergeten

In haar erg goed geschreven en toegankelijke essay, onderzoekt Katlijn Meers de theatrale verbeelding van trauma. Het essay cirkelt rond een persoonlijke herinnering en verrijkt, contextualiseert en transformeert deze herinnering in het onderzoekstraject. Katlijn Meers gebruikt en verbindt verschillende interessante bronnen (interviews die ze heeft gehouden met theatermakers, maar ook historiografische literatuur). Haar analyse van verschillende bronnen schept gaandeweg een veranderend perspectief op de representatie van trauma. We vinden het wel jammer dat ze haar werk voornamelijk lijkt te baseren op voorstellingen die ze enkel op DVD (wat op zich al een representatievorm is) heeft gezien.
We waarderen dit werk als een fundamenteel exploratief proces waarin gaandeweg inzichten worden verworven.


Stéphanie Philippaerts – Univentricular or biventricular repair in hypoplastic left heart syndrome

Stéphanie Philippaerts’ master thesis is een goed verzorgde presentatie en analyse van een nieuwe chirurgische procedure die een weinig voorkomende hartafwijking behandelt. De tekst laat de zoektocht naar relevante informatiebronnen zien en gaat expliciet in op de illustratie-keuzes die gemaakt zijn. We vonden de scriptie met name spannend omdat het een medisch probleem aanpakt waar nog weinig illustratieconventies (standaardbronnen) voor bestaan. Daardoor is de scriptie een fundamenteel onderzoek geworden, niet alleen naar hoe goed te illustreren, maar naar de vraag wat de juiste manier van representeren eigenlijk is. Daardoor verandert het van toegepast onderzoek in innovatief onderzoek naar wat wetenschappelijke illustratie is.
We waarderen dit werk voornamelijk voor deze probleemgerichte oriëntatie.

Pija Hočevar – Impro zoomtube-ing

Pija Hočevar is a flute player who aims to extend the focus on the classical repertoire of her studies by practicing extended techniques in the context of improvisations. She focuses on a rich variety of extended techniques within a particular piece:
Zoom Tube by Ian Clarke. The thesis is a personal exploration of ways of studying that allow the musician to gain more confidence in creative ways of playing. The reader gains insight in both the manner in which practicing such an, at first alien, piece widens the horizon of the musician, as well as providing new confidence and pleasure. Although the thesis does not contextualise the research conducted, which would have been of value, it can be useful to other musicians struggling with similar questions. We value this thesis particularly because of its engagement with and struggle to extend the conventional classical music practice it arises from.

Dirk Traufelder – Illustrating the vascularised, skeletonised iliac bone flap for oromandibular reconstruction

Dirk Traufelders master thesis is virtuous and well designed. It focuses on a surgical procedure in which bone graft from the iliac crest can be harvested, and particularly on visualising the different supplying vessels of the iliac crest. The thesis includes a large number and variety of illustrations that stand out for their skill and detail. Particularly the “non-realistic,” but informative additions of pictorial elements such as time-indications and scale are smart and seductive.
We value this thesis in particular for the way in which the author/illustrator has not only treated the thesis as a manner of communicating information, but as an object in its own right. An object moreover, of which the appearance and physicality are a crucial aspect.

Algemene observaties

  • De scripties laten te weinig aandacht zien voor een vormonderzoek van de scriptie als eigenstandig object. Ze verwaarlozen een zoektocht naar een passende vormgeving en/of communicatiemiddelen. Dat is erg bizar voor ‘kunst-scripties’. De integratie van vorm en inhoud typeert immers de kunstopleidingen. Het zou mooi zijn als deze kwaliteit ook in de scripties zichtbaar zou zijn.
  • Scripties volgen vaak conventies waarvan de schrijvers veronderstellen dat ze uit de wetenschappelijke traditie stammen. Zo wordt veel aandacht besteed aan definities, aan bronvermeldingen en aan kennisverzameling in de vorm van bijvoorbeeld (in methodologie en omvang erg beperkte) enquêtes. Enerzijds vraagt een goede toepassing van dergelijke werkwijze veel meer voorkennis dan studenten nu tentoonspreiden. Nu benadrukken die pogingen vaak des te meer het niet-wetenschappelijke karakter van de studies. Anderzijds is het de vraag of het kunstonderwijs gebaat is bij dergelijke semi wetenschappelijke legitimatie van maakprocessen achteraf. Externe vormen van onderzoek kunnen zeker als bron worden gebruikt, maar dienen ingezet te worden voor vormen van kunsteigen onderzoek en reflectie.
  • Veel scripties verraden in stijl, aanpak en vorm de opleiding waarbinnen ze gemaakt zijn. Dat valt pas op als men (zoals deze jury) scripties van verschillende opleidingen leest. Het is de vraag of een sterke formatering per opleiding wenselijk is.
  • In veel scripties staat reflectie op het onderzoeks- of maakproces centraal. Opvallend vaak betreffen deze reflecties alleen successen. We lezen zelden over interessant falen of doodlopende zijpaden, noch over criteria die ontwikkeld zijn om falen en succes, hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Ons inziens zijn dat soort reflecties van groot belang.
  • Alhoewel een aantal scripties naast de onderzoeksprocessen ook de resulterende uitkomsten/producten beschrijven, komen we nauwelijks (kwalitatief) onderzoek tegen over hoe de eindgebruiker (of toeschouwer) dat ervaren heeft. Ons inziens zou dit soms een interessante aanvulling kunnen zij

Katlijn Meers – Herinneren en vergeten
Stéphanie Philippaerts – Univentricular or biventricular repair in hypoplastic left heart syndrome
Pija Hočevar – Impro zoomtube-ing
Dirk Traufelder – Illustrating the vascularised, skeletonised iliac bone flap for oromandibular reconstruction
Awarded an Incentive Prize 2014