An Award for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht

Ulrike Scholtes


IMG_0765

Ulrike Scholtes is sociaal wetenschapper en artistiek onderzoeker. In haar promotie-onderzoek (universiteit van Amsterdam en lectoraat AOK) stelt ze de vraag: hoe valt het voelende lichaam te kennen? Ulrike heeft een achtergrond in kunst, antropologie en lichaamswerk (Yoga, Pilates, lichaamsgerichte coaching, somatic movement, fysiek theater en massage).

In haar onderzoek werkt ze aan het expliciet en kenbaar maken van wat ook wel “tacit knowledge” wordt genoemd. Dit doet ze door te laten zien hoe voelen iets is dat geleerd, getraind en gearticuleerd wordt. Ze onderzoekt hoe het lichaam op verschillende manieren wordt gekend door (1) professionals in wat zij “voeltechnieken” noemt – technieken die sensitiviteit ontwikkelen – en (2) door de etnograaf die deze technieken onderzoekt. Eerstgenoemde onderzoekt ze door deze professionals en hun manier van het lichaam kennen op verschillende manieren te betrappen: tijdens hun educatie, tijdens hun praktijk en door zelf zo’n professional te zijn. De praktijk van de etnograaf die probeert voelende lichamen te kennen onderzoekt ze door in haar etnografie zowel woorden als tekeningen te gebruiken. Door woorden en tekeningen met elkaar te contrasteren, maakt ze de specificiteit van deze media en de manier waarop ze kennis produceren expliciet. Ulrike’s werk richt zich voortdurend op het denaturaliseren van (voelende) lichamen en het destabiliseren van dualiteiten, zoals lichaam/geest, subject/object en natuur/cultuur.

Ulrike geeft les aan de opleiding Iarts en de Master in theater. Daarnaast geeft ze trainingen en workshops aan onderzoekers binnen verschillende organisaties en instituten. Ze richt zich op het trainen van de onderzoeker als sensitieve onderzoeksinstrument, middels lichaamsgerichte oefeningen.