A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht

zuyd_logo

The thesis prize is founded by the two research centres of the Arts Academies Zuyd to encourage students to make theses (and/or documentations of artistic processes) that do justice to their own artistic practice. Too often, reflection within arts education falls back on semi scientific ideals of validity and objectivity. This removes critical reflexivity from artistic practice. The research centres TDA and AOK support theses, documentations, reflection and research within arts education that are relevant to artistic practice.

(english text below)

De wedstrijd SCRIPTIEKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en What Art Knows in de Kunsten (Ruth Benschop).

Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd SCRIPTIEKUNST die de lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd jaarlijks organiseren voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Kunstopleidingen te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.
Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak.

Winners scriptiekunst.org 2022

De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd. Ook deze jaargang nodigden we een docent van één van de kunstacademies uit om in de jury te zetelen. Dit jaar verwelkomen we Marion Zwarts, docent binnen de architectuuropleidingen en voorzitter van verschillende examencommissies. Anne Geene en Arjan de Nooy - juryleden van het eerste uur - hebben de jury verlaten. We willen hen van harte bedanken voor de inspirerende gesprekken en het vele leeswerk deze afgelopen jaren. Hun plaats werd ingenomen door Laura Mudde en Annosh Urbanke. Daarnaast bestaat de jury uit Jasper Coppes, Marcel van der Klink, Ulrike Scholtes en Peter Missotten.

De Jury scriptiekunst.org 2022 heeft dit jaar besloten één hoofdprijs (een geschenkbon van 500 euro) en twee aanmoedigingsprijzen (een geschenkbon van 300 euro) uit te reiken. De winnende scriptie wordt in boekvorm uitgegeven.

De hoofdprijs gaat naar een scriptie die unaniem geloofd werd om haar perfecte balans tussen vorm en inhoud. We willen deze winnende scriptie graag in boekvorm - in beperkte oplage - uitgeven:

‘The adorning entities and I’ by Maureen Kortenbusch (Maastricht Institute of Arts - Design)

This thesis is both funny and thorough, a testimony to the personal artistic research of this young designer. It provides an appealing mix of personal anecdotes, relevant resources and enriching theories. Above all, it’s a compelling good read, in a rich English: "The thin spider legs tripled hastily over the palm of my hand. Finding his way over the fleshy crinkled soft squishy surface, creating the slightest sensation, alike the faint touch of a feather.”
Although the reader could wander off in this quite baroque paradise of a quest into the origin or ‘Genius Loci’ of objects,such as the ‘Baby Vulcano’, one never gets lost in this quite clear structure. The thesis is extremely well illustrated with personal, touching and consistent graphics. It all ends with a thorough compendium of all the resources and research material. Even this usually boring stuff brings a smile to one’s face, discovering for example that Fig.36 is an ‘Aquarelle, marker and ink pen drawing of “An unhurried caretaker” at 3 months of age.’
A s a self-acclaimed ‘adrift-minded oddball’ , the writer manages to raise some relevant and personal societal issues, within the context of a quest for a new ‘Mini-me’, meanwhile illustrating the relevance of the topic in question to the field and practice of the writer.


Daarnaast heeft de Jury scriptiekunst.org 2022 besloten twee aanmoedigingsprijzen uit te reiken:

‘Key Legends (the game) - Story telling en Gamification als sleutel tot het leren van een tweede taal’ van Jules Juriën (Maastricht Institute of Arts - Visuele Communicatie)
Op zoek naar een nieuw concept om een uitdagende taal - in deze Japans - aan te leren: dat is het onderzoek van de schrijver. Het visueel en inhoudelijk indrukwekkende resultaat is een uiterst grondig en zeer rijkelijk geïllustreerde scriptie die ook online te lezen is. Hier en daar schemert het klassieke kader - de opdracht - door, maar de zoektocht blijft gedetailleerd en persoonlijk genoeg om te blijven boeien. Het eindresultaat blijft verleidelijk, ook sluipt de bezorgdheid bij de jury binnen dat het aanleren van de ontwikkelde game misschien wel complexer is dan de taal zelf. Daaraan zou een scherpere kritische zelfreflectie verholpen hebben. Gelukkig sluit de thesis af met: ‘Voor andere (beeld)makers, taalliefhebbers of onderwijsexperts die een soortgelijk project willen uitvoeren, zou ik aanraden om te proberen theorie, praktijk en eigenzinnigheid naast elkaar te laten bestaan in het ondernemen.’
Dat kan de jury alleen maar beamen.


‘Pygmalion, of De Billen Van Het Beeld’ van David Roos (Toneelacademie - acteursopleiding)
Een uiterst virtuoze lecture performance, zowel in de uitvoering als in de taal. Dit is geen navelstaren maar een vlijmscherpe en goed gedocumenteerde mijmering op de schoonheid, verpakt in een ritmisch en zeer geestig betoog. Een zoektocht, die lijkt te beginnen met een vraag die nog niet bekend is en er in slaagt de toeschouwer mee te nemen en te blijven boeien. Een zinderende lecture performance is niet het ideale medium voor voetnoten die het referentiekader duidelijker zouden kunnen schetsen. Jammer dat die ook in de uitgeschreven tekst niet voorkomen: dat is een gemiste kans. Het is in de tekst niet altijd helder waar er geciteerd wordt of waar referenties naar verwijzen. Gelukkig is er wel een uitgebreide en relevante literatuurlijst opgenomen. Het referentiekader zelf is immers best indrukwekkend en slim aan mekaar gecomponeerd. Hierdoor werkt de lecture performance op verschillende niveaus: een zeer vermakelijke en strak georchestreerde performance voor de argeloze toeschouwer en - voor de doorwinterde kunstfilosofen onder ons - een rijke dwarreltocht langs relevante referenties over het thema van de schoonheid anderzijds. Hier staat schoonheid met de billen bloot.


Naast de winnaar (die een geschenkbon van 500 euro wint) worden maximaal drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt (met een geschenkbon van 300 euro)! De meest in het oog springende scriptie wordt integraal in boekvorm gepubliceerd.

De volgende inzenddatum voor de wedstrijd is 31 juli 2023 om 23u59 - voor scripties geschreven in het schooljaar 2022-23 binnen de kunstopleidingen van Zuyd.

Als student stuur je zelf je scriptie in.
Daarbij geef je de toestemming - als je wint - tot publicatie op deze site en/of publicatie in boekvorm op beperkte oplage (max. 300 ex die niet-commercieel verspreid worden binnen het kunstonderwijs). Enkel de winnende scripties worden openbaar gemaakt.


Ook documentatie van je eigen artistiek werk(proces) komt in aanmerking.
ZEND ZE IN, ZELFS ALS JE NIET HELEMAAL OVERTUIGD BENT DAT DE SCRIPTIE GEMAAKT IS 'ZOALS HET HOORT'.
Een goede scriptie is:
1. Origineel - een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of de documentatie van eigen werk).
2. Gedegen - een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of bronnenmateriaal
3. Persoonlijk - een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt vanuit een persoonlijke fascinatie

(Nederlandse tekst hierboven)
Thesis prize

Both research centres within the Arts Academies Zuyd have taken the initiative of organising a contest for the best thesis or documentation of work.
The contest is aimed at both bachelor- and master students.

The new deadline for the submission of your thesis written in 2022-23 within the Arts Academies of Zuyd is July 31, 2023.

 
On this site, you can find information about the contest for the best thesis and/or documentation of work, which will be organised annually by the Arts Academies Zuyd. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Arts Academies Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted.

All submissions will be tested for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury will consist of professionals and artists from within and outside of Zuyd University of Applied Sciences.

The most exciting thesis will be awarded with a voucher of 500 euro and will be published as a book. A maximum of 3 outstanding theses wille be awarded with a voucher of 300 euro as an encouragement.
You can only submit your thesis or documentation on your own initiative.
By doing so you agree to the publication of your winning thesis on this site and/or as a book (which will be distributed non-commercially within the arts education Zuyd - max. some 300 ex.). Only winning theses will be made public.
The next deadline for submission is: July 31th 2022 (at 23u59) – for theses/documentations created in the school year 2021-22.

Also documents describing the way you make your art (in progress or not) can be submitted.
PLEASE FEEL FREE TO SUBMIT THEM, EVEN IF YOU DON'T FEEL OVERLY SURE ABOUT THEM....

A good thesis should/could be:
1. Original - an art thesis should allow itself to think outside of the box. Both in form and content, it should be original in its approach.
2. Thorough - an art thesis should be grounded in some form of thorough, artistic research and be based on a wide variety of resources.
3. Personal - an art thesis should be relevant for the art practice of the student/artist. It should originate in a personal fascination.scriptiefront verwondering
This contest is an initiative of the Research Centres at the Arts Academies Zuyd, Ruth Benschop and Peter Missotten.