A Reward for the best Thesis at the Arts Faculty of Zuyd Maastricht
Ruth Benschop

unknown

Ruth Benschop (Katanning, Australië 1969) is opgeleid als theoretisch psycholoog aan de Universiteit Leiden en is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift Unassuming Instruments: How to Trace the Tachistoscope in Experimental Psychology.


In dit proefschrift analyseert ze de rol van alledaagse instrumenten in psychologische experimenten. Dit promotie-onderzoek hoort thuis in het wetenschaps‐ en techniekonderzoek (STS), een interdisciplinair vakgebied dat concrete praktijken, zoals ook kunstpraktijken, onderzoekt om urgente vragen over onze moderne samenleving te kunnen beantwoorden. Later heeft ze aan de Universiteit Maastricht onder andere postdoctoraal onderzoek gedaan naar klankkunst en de democratisering van het maken van muziek. Naast haar onderzoekswerkzaamheden heeft op steeds op diverse terreinen onderwijs gegeven, is ze betrokken geweest bij onderwijsontwikkeling, en is ze een tijd lid geweest van de redactie van het empirisch filosofisch tijdschrift Krisis.

Twee al lang bestaande fascinaties brachten haar naar haar huidige werkplek bij het Lectoraat AOK: Haar belangstelling voor het rijke gebied tussen wetenschappelijke en artistieke praktijken enerzijds en haar affiniteit voor de innovatieve methodische en exploratieve kanten van kwalitatief onderzoek anderzijds. De afgelopen jaren is ze samen met lector Peter Peters als senior onderzoeker werkzaam geweest bij dit lectoraat. Ze was betrokken bij verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van artistiek onderzoek, community art, en documentatie en etnografie.

lector Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten